STRUCTUREEL GEVEN

Een structurele machtiging moet je zelf instellen bij je bank. Gebruik daarvoor de volgende gegevens:

NL72TRIO0338665609 
t.n.v. Stichting Love Revolution